سرویس ایاب و ذهاب | سرویس حمل و نقل کارکنان | سرویس دربستی آیرانز

سرویس ایاب و ذهاب آیرانز

سرویس ایاب ذهاب آیرانز شامل سرویس رفت و آمد پرسنل و کارکنان سازمانها و ادارات دولتی ، مراکز و موسسات آموزشی ، شرکتها، صنایع و کارخانجات با انواع اتومبیلهای موردنیاز شامل اتوبوس، میدل باس، مینی بوس و وَن می باشد.

ارائه خدمات حمل و نقل پرسنل و افراد بصورت سرویس ایاب و ذهاب درون شهری و ایاب و ذهاب بین شهری امکانپذیر می باشد که آیرانز بر اساس نیاز شما متقاضیان عزیز بهترین و مناسبت ترین گزینه را برای شما مهیا خواهد کرد. لازم به ذکر است که آیرانز در امر ارائه و رزرو سرویس های حمل و نقل پرسنلی و ایاب و ذهاب دارای تجربه چندین ساله بوده که همین امر باعث افزایش کیفیت خدمات این مجموعه است.

موضوعات تحت پوشش برای درخواست سرویس ایاب ذهاب آیرانز

- سرویس ایاب و ذهاب کارکنان و کارمندان ادارات ، نهادها و سازمانهای دولتی
- سرویس ایاب و ذهاب پرسنل شرکتها ، کارخانجات و صنایع
- سرویس ایاب و ذهاب مراکز آموزشی و پژوهشی ، دانشگاهها ، مدارس و موسسات آموزشی

سرویس اتوبوس ایاب و ذهاب آیرانز
سرویس اتوبوس ایاب و ذهاب

سرویس اتوبوس ایاب و ذهاب

کلاسیک | اتوبوس واحد | VIP

سرویس ایاب و ذهاب شهری - بین شهری

کوتاه مدت | ماهانه | سالانه

سرویس میدل باس ایاب و ذهاب آیرانز
سرویس میدل باس ایاب و ذهاب

سرویس میدل باس ایاب و ذهاب

معمولی | VIP

سرویس ایاب و ذهاب شهری - بین شهری

کوتاه مدت | ماهانه | سالانه

سرویس مینی بوس ایاب و ذهاب آیرانز
سرویس مینی بوس ایاب و ذهاب

سرویس مینی بوس ایاب و ذهاب

معمولی | VIP

سرویس ایاب و ذهاب شهری - بین شهری

کوتاه مدت | ماهانه | سالانه

سرویس وَن ایاب و ذهاب آیرانز
سرویس وَن ایاب و ذهاب

سرویس وَن ایاب و ذهاب

معمولی | VIP

سرویس ایاب و ذهاب شهری - بین شهری

کوتاه مدت | ماهانه | سالانه