قوانین آیرانز | رزرو سرویس دربستی

قوانین آیرانز مربوط به دریافت سرویس دربستی توسط متقاضی سرویس - مشتری

مقررات و شرایط درخواست سرویس دربستی توسط مشتری

لطفا شرایط زیر را بطور کامل مطالعه بفرمایید.

قانون نخست

صِرفِ اعلام و یا ثبت فرمِ درخواست سرویس دربستی از جانب متقاضی به منزله تایید نهایی و الزام مجموعه آیرانز نسبت به هماهنگی و تامین خودروی مورد درخواست وی نمی باشد لذا تا پیش از اعلام استعلام و واریز مبلغ کرایه سرویس مورد نظر توسط مسافر،آیرانز تعهدی در خصوص تامین وسیله نقلیه موردنظر را نخواهد داشت.

قانون دوّم

اتومبیلِ رانندگان عضو سامانه آیرانز شامل پلاک های عمومی، تاکسی و شخصی بوده که همگی دارای مجوزهای قانونی از جمله بیمه سرنشین، معاینه فنی و استاندارد سفر می باشند.

ضمنا تمامی رانندگان سرویس های دربستی دارای کارت عضویت در سامانه آیرانز می باشند که این کارتها بر اساس دریافت مدارک هویتِ راننده و خودرو صادر شده است.

قانون سوّم

خودروی درخواستی مسافر بعد از تایید و پرداخت کرایه سرویس در ساعت مقرر در محل مبدا سفر حاضر خواهد بود. بدیهی است مسافر باید هر گونه تغییر در ساعت سفر را پیش از ساعت شروع سفر به پشتیبانی آیرانز اعلام نماید در غیراینصورت آیرانز حق خود می داند که با توجه به نوعِ تغییرات ساعت سفر اقدام به کنسلی، جریمه و یا تعویض خودرو ، همراه با اعلام کرایه سرویس جدید نماید.

قانون چهارم

اعلام قوانین و شرایط غیر مترقبه مرتبط با سفر یا محدودیت های ضروری از پیش تعریف نشده از جانب مسئولان و مدیران تصمیم گیر کشور، چنانچه تاثیری در انجام سرویس های رزرو شده داشته باشد با هماهنگی مسافر نسبت به شرایط جدید اقدام خواهد شد و در صورت عدم توافق، سرویس مورد نظر کنسل و مبلغ پرداختی مسافر به ایشان مسترد خواهد شد.

قانون پنجم

مسافر بعد از تایید نهایی سرویس ملزم به واریز ۵۰٪ از کل کرایه به حساب اعلامی آیرانز بوده و مابقی باید پیش از شروع سفر و حداکثر تا زمان حضور خودرو در مبدا سفر واریز گردد.

قوانین کنسلی سرویس رزرو شده :
قبول واریز هر میزان از کرایه سرویس به منزله قبول همه شرایط و قوانین رزرو سرویس دربستی آیرانز بوده و چنانچه مسافر پس از واریز ، به هر دلیلی درخواست خود را لغو نماید ، سرویس با شرایط زیر مشمول جریمه کنسلی خواهد شد :
- اگر اعلام لغو درخواست سرویس از زمان واریز تا یکساعت قبل از وقت مقرر سرویس باشد ، جریمه ۲۰٪ کل کرایه را در پی خواهد داشت.
- اگر اعلام لغو درخواست کمتر از یک ساعت به زمان مقرر و تا قبل از سوار شدن به ماشین باشد ۵۰٪ کل کرایه مشمول جریمه کنسلی خواهد شد.
- سوار شدن مسافر تو ماشین و پیمایش هر میزان از مسافت مسیر به منزله انجام سرویس بوده و در صورت انصراف از ادامه سفر هیچ مبلغی از کرایه مسترد نخواهد شد . درخواست بازگشت به مبدا هم مستلزم پرداخت کرایه دیگری میگردد .

تذکر

مقررات آیرانز حسب نیاز و در مواقع مختلف تغییر میکند و مشتری موظف است برای هر نوبت درخواست نسبت به مطالعه و قبول آن اقدام نماید .

مشاهده خدمات آیرانز

برای آشنایی بیشتر با خدمات آیرانز لطفا صفحه معرفی خدمات آیرانز را مطالعه بفرمایید.

شرایط صدور فاکتور - پیش فاکتور

تعریف فاکتور و پیش فاکتور-استعلام

امکان صدور فاکتور :
برای سرویس هایی است که متقاضی از آیرانز دریافت کرده است.

امکان صدور پیش-فاکتور یا استعلام سرویس :
برای استعلام سرویس هایی است که متقاضی حداکثر ظرف مدت 48 ساعت باید نسبت به تایید و یا ردِ استعلام صادر شده اقدام نماید .چنانچه استعلام مورد نظر مورد پذیرش متقاضی قرار بگیرد از طرف آیرانز به فاکتور تغییر وضعیت می دهد.
لازم به ذکر است دکمه وضعیت پذیرش و یا ردِ پیش فاکتور در صفحه مربوطه وجود دارد.

نحوه پرداخت کرایه سرویس دربستی

روش نخست : پرداخت و واریز به کارت بانکی با مشخصات زیر

نام صاحب حساب : سید حسن طاهری

شماره کارت - بانک پاسارگاد : 5022291306338185

شماره حساب - بانک پاسارگاد : 1-14905581-8000-363

شماره شبا - بانک پاسارگاد :IR430570036380014905581101

لطفا تصویر فیش واریزی را با یکی از روشهای زیر برای ما ارسال بفرمایید.

از طریق واتساپ - شماره  09127062012

از طریق تلگرام  - شماره   09127062012

از طریق ایمو  - شماره   09127062012