رزرو اتومبیل دربستی آیرانز

اتوبوس دربستیمیدل باس دربستیمینی بوس دربستیوَن دربستیسواری دربستی

پشتیبانی از سرویس

پشتیبانی از سرویس

قیمت مناسب سرویس

قیمت مناسب سرویس

خدمات آیرانز

خدمات آیرانز - رزرو سرویس دربستی

رزرو سرویس دربستی اتوبوس،میدل باس،مینی بوس،وَن و سواری

رزرو انواع مدلهای اتوبوس،مینی بوس،میدل باس،وَن و سواری

مناسب برای برنامه های گردشگری، سرویس دهی مراسم و مجالس خانوادگی،گروهی و سازمانی،سرویس ایاب و ذهاب کارکنان سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی و انواع سرویس جهت مراسم تشریفات
با بهترین کیفیت و خدمات پشتیبانی

اتوبوس دربستی

اتوبوس دربستی

رزرو اتوبوس دربستی در کلاس های معمولی و VIP ،با ظرفیت های متنوع و کیفیت متناسب با نوع سرویس درخواستی شامل سفرهای درون شهری،بین شهری و ترانزیت - خارج از کشور

میدل باس و مینی بوس دربستی

میدل باس و مینی بوس دربستی

رزرو میدل باس و مینی بوس دربستی،با ظرفیت های متنوع و کیفیت متناسب با نوع سرویس درخواستی شامل سفرهای درون شهری و بین شهری

وَن دربستی

وَن دربستی

رزرو وَن دربستی در کلاس های معمولی و لوکس ویژه تشریفات ،با ظرفیت های متنوع و کیفیت متناسب با نوع سرویس درخواستی شامل سفرهای درون شهری و بین شهری

سواری دربستی

سواری دربستی

رزرو سواری دربستی،با مدلهای متنوع و کیفیت متناسب با نوع سرویس درخواستی تنها شامل سفرهای بین شهری - جاده ای و سرویس های سازمانی - ماموریتی