اتوبوس دربستی | اجاره اتوبوس VIP | رزرو سرویس دربستی

رزرو سرویس اتوبوس دربستی آیرانز

سرویس دربستی اتوبوس آیرانز شامل اتوبوس VIP ، اتوبوس درجه یک تک صندلی و اتوبوس کلاسیک و معمولی 44 نفره بوده که برای سفرهای درون شهری، بین شهری و سفرهای خارجی و ترانزیت ارائه می شود.

اتوبوس دربستی آیرانز
اتوبوس دربستی آیرانز
اتوبوس دربستی VIP آیرانز
اتوبوس دربستی VIP

اتوبوس دربستی VIP

سفرهای داخلی و خارجی

امکانات ویژه | راننده مجرب

25-26 صندلی

اتوبوس درجه یک دربستی آیرانز
اتوبوس دربستی درجه یک

اتوبوس دربستی درجه یک

سفرهای داخلی و خارجی

اتوبوس مدل بالا | راننده مجرب

30-32 صندلی 

اتوبوس معمولی دربستی آیرانز
اتوبوس دربستی کلاسیک

اتوبوس دربستی کلاسیک

سفرهای داخلی - شهری و بین شهری

دارای استاندارد | راننده مجرب

44 صندلی