درخواست صدور فاکتور سرویس دربستی

صدور فاکتور یا پیش فاکتور سرویس دربستی

کاربران و متقاضیان محترم سرویس دربستی اتومبیل آیرانز،چنانچه تمایل به صدور فاکتور و یا پیش فاکتور-استعلام سرویس دربستی مورد نظر خود را دارید لطفا پس از مطالعه شرایط و قوانین صدور فاکتور در ادامه همین صفحه،درخواست خود را از طریق فرم مربوطه ارسال بفرمایید.

شرایط صدور فاکتور - پیش فاکتور

تعریف فاکتور و پیش فاکتور-استعلام

امکان صدور فاکتور :
برای سرویس هایی است که متقاضی از آیرانز دریافت کرده است.

امکان صدور پیش-فاکتور یا استعلام سرویس :
برای استعلام سرویس هایی است که متقاضی حداکثر ظرف مدت 48 ساعت باید نسبت به تایید و یا ردِ استعلام صادر شده اقدام نماید .چنانچه استعلام مورد نظر مورد پذیرش متقاضی قرار بگیرد از طرف آیرانز به فاکتور تغییر وضعیت می دهد.
لازم به ذکر است دکمه وضعیت پذیرش و یا ردِ پیش فاکتور در صفحه مربوطه وجود دارد.

فاکتور سرویس دربستی آیرانز

فرم درخواست صدور فاکتور سرویس دربستی

لطفا دقت بفرمایید که

در فیلد نام کاربری باید شما نام کاربری که در وب سایت آیرانز ایجاد کردید را درج نمایید.اگر در سایت ثبت نام نکردید لطفا ابتدا یک حساب کاربری ایجاد کنید و سپس اقدام به ارسال فرم نمایید.

تکمیل تمام فیلدهای فرم (به استثناء آدرس پستی) الزامی است.

صدور فاکتور

بعد از تکمیل و ثبت فرم،در اسرع وقت فاکتور یا پیش فاکتور درخواستی صادر و یک نسخه به آدرس ایمیل درج شده در فرم ارسال می شود.

لطفا شماره تلفن همراه خود را بصورت کامل (11 رقم) درج نمایید.

مشاهده فاکتور درخواستی

بعد از صدور فاکتور درخواستی می توانید از صفحه فاکتورهای من آن را مشاهده بفرمایید.

لطفا این فیلد را تکمیل نمایید.
لطفا این فیلد را تکمیل نمایید.
لطفا این فیلد را تکمیل نمایید.
لطفا این فیلد را تکمیل نمایید.
لطفا این فیلد را تکمیل نمایید.
لطفا این فیلد را تکمیل نمایید.
لطفا این فیلد را تکمیل نمایید.
لطفا این فیلد را تکمیل نمایید.